Викимолдия:Штиаць кэ

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх

2019[модификаре сурсэ]

2018[модификаре сурсэ]

2017[модификаре сурсэ]

2016[модификаре сурсэ]

2015[модификаре сурсэ]

2014[модификаре сурсэ]

 • ... ын 56 де мечиурь пентру екипа националэ ши ын песте 700 де мечиурь пентру екипеле сале де клуб ын 35 де ань де кариерэ, фотбалистул енглез Станлеи Маттхевс ну а примит ничиодатэ ун картонаш галбен сау рошу ши а примит титлул де Сир ын тимп че ынкэ май жука фотбал ла 50 де ань?
 • ... Лео Риан (ын имаӂине), депутат демократ де Калифорния, а фост сингурул конгресман американ каре а фост учис ын тимпул мандатулуй?

2013[модификаре сурсэ]

2012[модификаре сурсэ]

2011[модификаре сурсэ]

 • Александру Папиу-Илариан (фото) а фост примул арделян каре а девенит министру ынтр-ун гуверн де ла Букурешть.
 • Рэзбоюл де Иарнэ а фост примул конфликт милитар ын каре а фост фолоситэ формациуня де авиоане „патру деӂете” (фото).
 • Унеле спечий де бамбус пот креште пынэ ла ун метру пе зи.
 • Луй Схисō Канагурь и-ау требуит песте 54 де ань сэ термине о пробэ де маратон.
 • Глобе-троттерул ромын Думитру Дан а кучерит ын 1921 титлул мондиал пентру ынконжурул пэмынтулуй пе жос. А паркурс 100.000 де км ын 6 ань.
 • Ынтр-ун класамент ал ревистей Ворлд Хандбалл, нр. 2 дин 2002, ромынул Никулае Недефф (фото) есте консидерат а фи чел май маре антренор де хандбал дин луме даторитэ челор шапте титлурь де кампион мондиал кыштигате.

2010[модификаре сурсэ]

 • Нумеле цигэрилор Ӂитанес, продусе ын Франца ынчепынд ку анул 1910, есте плуралул феминин ал субстантивулуй циган. Чялалтэ маркэ де цигэрь популаре франчезе поартэ нумеле де Гаулоисес, ку реферире ла популация челтэ а Галией.
 • Аиаан Хирси Аль (фото), куноскутэ пентру позиция критикэ фацэ де релиӂия исламикэ ши ситуация фемеий супусэ дискриминэрий, дар ши пентру редактаря сченариулуй филмулуй Субмиссион (реӂизат де Тхео ван Гогх) есте невоитэ сэ трэиаскэ ынтр-ун лок секрет суб пазэ перманентэ.
 • Лунӂимя солифуӂелор, ун ордин де арахниде, каре инклуде песте 1 000 де спечий, ажунӂе пынэ ла 7 км, маскулий фиинд де обичей май мичь декыт фемелеле. Екзистенца венинулуй ла ачесте артроподе фаче субиектул уней контроверсе, ынтрукыт екзистэ доар ун сингур студиу — неконфирмат — ку привире ла ачест аспект.

2009[модификаре сурсэ]

2008[модификаре сурсэ]

2007[модификаре сурсэ]

2006[модификаре сурсэ]

2005[модификаре сурсэ]


Формате адиционале (нефолосите)[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-лунь[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-марць[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-миеркурь[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-жой[модификаре сурсэ]

 • ... Униуня Африканэ есте о униуне де 53 де стате дин Африка, базатэ пе моделул Униуний Еуропене?
 • ... нумеле фаимоасей Пунте а Суспинелор, унул динтре челе 150 каре траверсязэ каналеле Венецией(Италия), се даторязэ регретулуй кондамнацилор каре тречяу песте я ын друмул спре ынкисоаре?

Формат:Штиацикэ-винерь[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-сымбэтэ[модификаре сурсэ]

Формат:Штиацикэ-думиникэ[модификаре сурсэ]


2004[модификаре сурсэ]

Ан непречизат[модификаре сурсэ]

 • Ла время инаугурэрий сале, Турнул Еиффел ера чя май ыналтэ клэдире дин луме.
 • Хатсхепсут а фост сингура фемеие фараон каре а домнит ын Еӂиптул антик.
 • Фулӂерул ловеште пэмынтул де апроксиматив 6000 де орь пе минут?
Ханорак инуит
 • Кувынтул ханорак (пиесэ де вестиментацие) провине дин лимба инуитэ, о лимбэ ворбитэ прин Аласка, Гроенланда, нордул Канадей. Дин ачеяшь лимбэ провин ши кувинтеле каиак (о баркэ ушоарэ), иглу (адэпост конструит дин блокурь де зэпадэ сау гяцэ) ши тобоган (ун фел де сание фолоситэ ын зонеле арктиче).
 • Иурь Гагарин а фост примул ом ин спатиу.