Портал:Штиинцэ

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх


модификаре 

Портал Штиинцэ

Nuvola apps kalzium.png

Штиинца есте ун корп де куноштинце креат прин интермедиул обсервацией, ипотезей, експериментэрий ши лоӂичий ку скопул де а експлика ши прогноза евенименте сау компортаменте. Обсервация, експериментаря ши рационаментул критик жоакэ ролурь есенциале ын акумуларя де куноштинце штиинцифиче. О дисчиплинэ есте консидератэ дрепт штиинцэ, дакэ чей каре о практикэ апликэ метода штиинцификэ. Потривит фалсификациоништилор, ачяста импликэ конструиря уней ипотезе тестабиле, урматэ де ынчеркэрь континуе де а инфирма ачястэ ипотезэ вия рационамент критик, експериментаре ши обсервацие. О ипотезэ каре а фост тестатэ ригурос ынтр-о маре вариетате де кондиций, ши каре рэмыне неинфирматэ, есте акчептатэ ын мод пробабилист ка апроксимацие утилэ а адевэрулуй, ши добындеште статутул де теорие; обсервацииле виитоаре ынсэ ар путя сэ о инфирме.

модификаре 

Артиколул зилей

Ун суперкомпутер есте ун компутер спечиал комплекс, компус дин май мулте прочесоаре каре акчесязэ ачеяшь меморие чентралэ ши каре функционязэ конкомитент ши коордонат, ын кооперацие стрынсэ, астфел ынкыт суперкомпутерул поате атинӂе о маре перформанцэ тоталэ де калкул. Нумэрул де прочесоаре интерконектате але унуй суперкомпутер депэшеште ла анумите моделе киар ши 100.000. Пентру компарацие, ун компутер нормал, нумит де тип "скалар", концине ун сингур прочесор чентрал.

Пентру а менцине костул унуй асеменя суперкомпутер ла ун нивел резонабил, екзистэ ши архитектурь де суперкомпутере каре фак уз де прочесоаре май иефтине ши май ленте, дар фоарте нумероасе, групате ын аша-нумите "клустер"-е.

модификаре 

Имаӂиня зилей

модификаре 

Категорий

модификаре 

Порталурь штиинцифиче

модификаре 

Штиаць кэ...

  • ...кэ Форд Модел Т, фабрикат ынтре аний 1908 ши 1927, унул дин челе май продусе аутомобиле дин тоате тимпуриле (15.000.000 ексемпларе) авя ун мотор каре путя сэ функционезе ши ку етанол?
  • ...кэ Акуа реӂия есте унул дин пуциний ряӂенць каре пот дизолва аур ши платинэ?
  • ...кэ марсупиалеле ау бузунаре ын каре ышь карэ пуий?
  • ...Омул адулт обишнуит емите ачеяшь кантитате де кэлдурэ ка ши ун бек де 100В?
  • ...кэ ын 1933, Ернест Рутхерфорд а афирмат “Енерӂия продусэ прин сфэрымаря атомулуй есте о трябэ карагиоасэ. Оричине се аштяптэ ла о сурсэ де енерӂие дин трансформэриле ачестор атомь ворбеште аиурель.”
  • ...кэ Алберт Еинстеин а фост чел каре а дедус кэ Универсул есте курбат, даторитэ инфлуенцей гравитацией?
модификаре 

ВикиПроекте

модификаре 

Лукрурь пе каре ле поць фаче

модификаре 

Асочиация Викимедия

модификаре 

Алте Порталурь

Курэцэ мемория каке