Енчиклопедие

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх

О енчиклопедие есте ун компендиу лексикографик, скрис ын мод систематик, ал куноштинцелор умане.

Ачест термен вине дин греакэ: εγκύκλιος παιδεία, енкилиос паидеия ("ынтр-ун черк ал куноаштерий").

Енчиклопедииле пот фи ӂенерале, концинынд артиколе дин тоате доменииле (екс: Енчиклопаедия Британника) сау пот фи спечиализате доар пе ун ануме домениу (екс: енчиклопедий де музикэ, физикэ, етк.). Ын афарэ де ачестя май екзистэ ши енчиклопедий ку о вариетате де домений динтр-о сингурэ царэ сау културэ (екс: Маря Енчиклопедие Совиетикэ сау Рокарта).

Лукрэрь енчиклопедиче с-ау фэкут ын маре парте дин история оменирий, дар терменул де енчиклопедие ну а фост утилизат ынаинте де секолул XVI.

Примеле лукрэрь енчиклопедиче[модификаре | модификаре сурсэ]

Скрииторь дин антикитате (екс: Аристотел) ау ынчеркат сэ креезе о лукраре каре сэ куприндэ тоате куноштинцеле умане дин ачя време. Фаимоаса Енчиклопедие Британикэ а авут ун ынчепут модест, ынтре 1768 ши 1771 ау фост публикате трей волуме. Поате чя май куноскутэ енчиклопедие а ачелор времурь а фост Енчиклопедия Франчезэ, енчиклопедие едитатэ де кэтре Жян Баптисте ле Ронд д'Алемберт ши Денис Дидерот, фиинд терминатэ ын 1772, авынд 28 де волуме, 71.818 артиколе ши 2.885 де илустраций.

Енчиклопедий пентру копий[модификаре | модификаре сурсэ]

Астэзь, о сумедение де енчиклопедий базате пе мулте субиекте ау фост типэрите. Ачестя екзистэ ши ын формат пентру копий, авынд нуме ка мика енчиклопедие а копиилор сау прима мя енчиклопедие.

Везь ши[модификаре | модификаре сурсэ]

Библиографие[модификаре | модификаре сурсэ]

  • ДЕКС-1996, паг. 340.

Легэтурь екстерне[модификаре | модификаре сурсэ]

Commons
Викимедия Коммонс концине материале мултимедия легате де енчиклопедие